Get Adobe Flash player

Ogólnopolskie Spotkanie Przyjaciół AA

UDOSTĘPNIJ

spotkanie przyjacieleaaCo może połączyć lekarzy, urzędników, terapeutów, kapłanów z całej Polski w jeden z wrześniowych weekendów? Centrum Spotkań i Dialogu, a właściwie odbywające się u nas dwudniowe Spotkanie Przyjaciół AA, czyli profesjonalistów, którzy pracują z alkoholikami lub zajmują się tą tematyką.

75 osób z różnych stron Polski przyjechało do Centrum Spotkań i Dialogu na IV Spotkanie Przyjaciół AA.

Choć powstanie wspólnoty AA nie byłoby możliwe bez wsparcia tzw. profesjonalistów, to od 1986r, kiedy odbyło się pierwsze tego typu spotkanie, przyjaciele AA zjeżdżali się zaledwie kilka razy. Na szczęście trend ten ma się zmienić i spotkania mają stać się coroczną normą.

W Krzydlinie rozmawiali i wymieniali doświadczenia związane ze współpracą z Wspólnotą AA zarówno lekarze, pielęgniarki, psychologowie, specjaliści uzależnień, jak i księża, dziennikarze, urzędnicy, pełnomocnicy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy domów pomocy społecznej czy służb penitencjarnych. Nie brakowało także przedstawicieli samej wspólnoty AA, jak i Biura Służby Krajowej AA w Polsce z jego dyrektorem Witoldem Karaszewskim na czele. Wśród gości znalazła się też nestorka polskich psychologów zajmujących się pracą z osobami uzależnionymi i jednocześnie założycielka pierwszej grupy AA w Polsce (w przyszłym roku obchodzona będzie 40-lecie ruchu AA w Polsce) – Maria Matuszewska oraz dr Bohdan Woronowicz – znany psychiatra oraz specjalista terapii uzależnień, pierwszy Powiernik klasy A (niealkoholik) w polskiej Wspólnocie AA.

Podczas spotkania odbyło się forum dyskusyjne „Program AA, Wspólnota AA - moje doświadczenia, moje przesłania". O swoich pierwszych kontaktach z Wspólnotą i Programem 12 Kroków, czy program AA może być pomocny w pracy zawodowej i życiu osobistym profesjonalisty – człowieka spoza AA, w czym można pomóc Wspólnocie AA – opowiadali, z różnych perspektyw, pracownik administracji, duchowny, lekarz, psycholog – terapeuta. Ich prezentacje były wstępem do ogólnej dyskusji pomiędzy wszystkimi uczestnikami.

Spotkania Przyjaciół AA to, w swojej idei, integracja środowiska oraz umożliwienie bezpośredniej wymiany doświadczeń i rozmowy, a nierzadko poznania się ludzi z różnych regionów Polski, a co za tym idzie zawiązanie lub zacieśnienie międzysektorowej i międzyregionalnej współpracy.

KUŹNIA - BOLESŁAWIEC 2016

KUZNIA DUCHOWOSCI

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

No events found

DNI ODNOWY ŻYCIA

dni-odnowy-zycia-logo

OBÓZ TERAPEUT. 12-KROKOWY

OBOZ TERAPEUTYCZNY

KUŹNIA DUCHOWOŚCI

kuznia-duchowosci-logo

WOLONTARIAT

LOGOTYP WOLONTARIAT